top of page

Dödsannonser

Angelwords

En dödsannons är den annons som skickas in till tidningen för att tala om att en närstående har avlidit. Den skickas till den lokala tidningen alternativt flera olika lokala tidningar. Om den avlidne hade vänner eller släktingar på annan ort så är det en god idé att skicka in dödsannonsen även till den ortens lokala tidning. I dagens moderna samhälle och med tanke på att nästan allt är digitalt kan du även välja att lägga ut en dödsannons på internet. Fråga oss - vi hjälper dig.

Med våra dödsannonser kan du själv välja om du vill ha med en bild, välja en dikt eller text och självklart skriva med den egna text ni vill ha med i dödsannonsen. 

Dödsannonsens innehåll

Dödsannonsen huvudsyfte är att tala om att någon har avlidit, men den kan även innehålla information om tid och plats för ceremoni eller minnesstund, en dikt eller vers samt symboler. Vill man bara att de närmaste ska komma så kan man skriva att ”begravningen sker i kretsen av de närmaste” och sedan skicka inbjudan per post till de man vill ska närvara.
bottom of page